Przejdź do treści

Łukasz Szczygieł

adwokat / mediator

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, studiował również na Uczelni Łazarskiego oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw upadłościowych, czym nieprzerwanie zajmuje się od 2015 roku.

Zajmuje się również tzw. upadłością transgraniczną, układem konsumenckim oraz wszelką pomocą dłużnikom w sporach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych, również negocjacjami z wierzycielami.

Ponadto, prowadzi procesy sądowe z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym spraw o ochronę dóbr osobistych. 

Łukasz Szczygieł jest również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów: Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w mediacji z zakresu: prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

Mecenas Szczygieł jest członkiem następujących sekcji tematycznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Prawa Rodzinnego, Arbitrażu i Mediacji, Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w służbie zdrowia, edukacji, ośrodku adopcyjnym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii czy organizacjach pozarządowych.